Bijzonderheden bij wisselen melkgebit

Scheef doorkomen

Blijvende tanden en kiezen kunnen soms scheef doorkomen. Dit komt omdat er vaak nog weinig ruimte is in de kaak. Als er na een tijdje door de groei meer ruimte in de kaak is gekomen gaan ze meestal vanzelf recht(er) staan. Als dit niet gebeurt is soms een beugel nodig. Zie ook beugels.

Doorkomen achter het melkgebit

Tanden van het blijvend gebit die doorkomen achter het melkgebit

Een enkele keer komen de blijvende tanden achter de tanden van het melkgebit door. De melktand(en) zitten in dit geval meestal nog (behoorlijk) vast.

Zo is er tijdelijk een dubbele rij. Toch lost dit zich na korte tijd vaak vanzelf op. Wacht even af, vaak zullen de melktanden later toch los(ser) gaan zitten en uitvallen. Gebeurt dit niet of bij twijfel, raadpleeg dan de tandarts.

Verkleurde tanden of kiezen

Blijvende tanden en kiezen hebben een enkele keer verkleuringen bij het doorkomen. Hiermee worden andere verkleuringen bedoeld dan de over het algemeen wat gelere kleur van het blijvend gebit. De oorzaak kan onder andere liggen in inname van medicijnen of beschadigingen tijdens vorming van de blijvende tand of kies. Meestal betreft het niet het hele gebit maaréén of meerdere tanden of kiezen. Om meer duidelijkheid te krijgen betreffende een verkleuring is het beste om de tandarts te raadplegen. Zie ook verkleuringen.

Doorkomen na vroegtijdig verloren melktanden of kiezen

Indien een melktand of kies vroegtijdig verloren is gegaan, bijvoorbeeld door een ongelukje of omdat hij getrokken is, kan de opvolger wat later doorkomen dan de gemiddelde doorbraaktijd.

Afwijkende doorbraaktijden

Raadpleeg een tandarts als een kind van 8 jaar nog niet wisselt of als er meer dan 6 maanden verschil zit in het wisselen tussen een tand of kies aan de linkerkant en de rechterkant.

Geen blijvende tand of kies aanwezig

In enkele gevallen is een blijvende tand of kies helemaal niet aanwezig. De melktand of kies zal in dat geval lang(er) blijven zitten omdat er geen opvolger is. Zo'n melktand of kies is echter minder sterk, minder groot en hij zal niet altijd een leven lang meegaan. Zie ook niet aangelegde tand of kies.