Tandartsbehandeling

Kinderen vanaf de leeftijd van ongeveer 4 jaar zijn voor de tandarts makkelijker te behandelen. Soms zal een kind echter al eerder een behandeling moeten ondergaan. Een kind dat al met tandartsbezoek vertrouwd is zal over het algemeen makkelijker te behandelen zijn. Als een kind voor de eerste keer bij de tandarts komt en er is meteen een ingrijpende behandeling nodig, kan dit later tot een afkeer tegen het tandartsbezoek leiden.

Tip

Probeer een kind voor de behandeling uit te leggen wat de tandarts gaat doen. Doe dit op een voor het kind begrijpelijke wijze.

Uitleg aan een kind over de behandeling

Maak voor het uitleggen van een tandartsbehandeling aan een jong kind gebruik van begrijpelijke "kindertaal". Vertel bijvoorbeeld aan een jong kind bij wie een tand of kies gevuld moet worden dat de kies ziek is. Om de kies beter te maken wordt hij eerst in slaap gebracht (verdoving). Daarna wordt de kies schoongemaakt met een brom geluidje (boren). Verder wordt met een stofzuigertje viezigheid weggezogen (afzuiger) en met een blazertje weggeblazen (water/luchtspuit). De kies wordt weer mooi hard gemaakt met een lamp (uitharden bij een witte vulling). Zeg in ieder geval nooit van te voren dat het geen pijn zal doen als dat niet zo is.

Het vergemakkelijken van de behandeling

Zaken die behandeling kunnen vergemakkelijken zijn bijvoorbeeld het kind een knuffel mee laten nemen of het kind op schoot nemen tijdens de behandeling (voor zover dat mogelijk is). Blijf eventueel, in overleg met de tandarts, bij het kind tijdens de behandeling. Laat de tandarts het woord doen. Een tandarts die rustig en duidelijk stap voor stap uitlegt wat er gebeurd kan voor een kind een groot verschil maken. Ga als een kind niet wil meewerken nooit dreigen of straffen.

Een tandarts kan de plek die voor verdoving moet worden ingespoten vooraf minder gevoelig maken. Hiervoor wordt een zalf of spray te gebruikt die de plek waar de prik gegeven wordt niet of minder voelbaar maakt.

Behandeling ernstige gebitsproblemen

Voor kinderen die moeilijk te behandelen zijn, extreem angstig zijn of die een uitgebreide behandeling moeten ondergaan, kunnen bij één van de Centra Bijzondere Tandheelkunde (CBT) terecht. Hier is men in dit soort situaties gespecialiseerd en is eventueel een behandeling onder narcose mogelijk. Dit kan echter alleen na verwijzing van de tandarts, de huisarts of een medisch specialist.