Preventie door de tandarts

Een tandarts is er niet alleen voor "vervelende" behandelingen, maar juist ook voor preventie. De tandarts kan onder andere adviezen geven over het poetsen, het voorkomen gaatjes (cariës) en tanderosie, afwijkende mondgewoonten en voedingsgewoonten. Daarnaast kan hij de gebitsontwikkeling in de gaten houden.

Verder kan de tandarts ontkalkingen van het glazuur (de voorbode van een gaatje) opsporen. In dat geval kan de tandarts gerichte adviezen geven over extra fluoridegebruik of zelf een fluoridebehandeling geven. Daarnaast kan hij in dat geval het poetsen en de voedingsgewoonten onder de loep nemen. Veelal kunnen gaatjes hierdoor worden voorkomen.

Belangrijk

Als een kind van jongs af aan de tandarts bezoekt zal de nadruk veelal op preventie liggen.

Indien er toch een gaatje is ontstaan kan de tandarts dit door vroegtijdige opsporing al in het beginstadium behandelen. Dit zal voor een kind minder belastend zijn dan behandeling van een groter gaatje of uitgebreid tandbederf in een later stadium.

Tevens kan de tandarts het wisselen en de eventuele noodzaak van een beugel in de gaten houden. Bij oudere kinderen kan de tandarts de gebitstoestand in de gaten houden in de periode dat de ouders hier minder kijk op hebben.

Een belangrijke preventieve maatregel die de tandarts bij pas doorgekomen (gewoonlijk) blijvende kiezen kan uitvoeren is het sealen. Hierbij wordt een hard doorzichtig laagje kunststof in de diepe groeven aangebracht (zonder boren) zodat deze beter beschermd zijn tegen gaatjes. Zie voor meer informatie sealen.