Tandartskosten en vergoedingen kinderen

De meeste tandartskosten voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar worden in principe vanuit de basisverzekering vergoed. Voor deze kosten geldt geen eigen risico.

Kosten voor een beugel / orthodontie en kroon- en brugwerk vallen echter niet onder de basisverzekering (enkele speciale gevallen uitgezonderd). Om voor vergoeding van deze kosten in aanmerking te komen, is een aanvullende verzekering nodig

Tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar die uit de basisverzekering worden vergoed

 • Eenmaal per jaar controle (periodiek preventief tandheelkundig onderzoek), op indicatie vaker.
 • Incidenteel consult
 • Fluoridebehandeling, maximaal tweemaal per jaar, op indicatie vaker.
 • Sealen
 • Verwijderen van tandsteen
 • Parodontologie (behandeling steunweefsel, waaronder tandvleesbehandelingen)
 • Restauratie met plastische materialen (vullingen)
 • Endodontologie (wortelkanaalbehandelingen)
 • Verdovingen
 • Röntgenonderzoek, met uitzondering van röntgenonderzoek dat nodig is voor orthodontie.
 • Gnathologie (behandeling kaak- en kauwklachten)
 • Chirurgische tandheelkunde (waaronder kaakchirurgie), met uitzondering van implantaten.
 • Tandvervanging met niet plastische materialen (kroon- en brugwerk)  en implantaten. Let op: dit wordt echter alleen vergoed in het geval wanneer het de vervanging van een of meer ontbrekende, blijvende snij- of hoektanden betreft die niet zijn aangelegd of als het ontbreken van die tand of die tanden het directe gevolg is van een ongeval.
 • Uitneembare prothetische voorzieningen (losse plaatjes en frameprothesen) .

Tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar die niet uit de basisverzekering worden vergoed.

 • Orthodontie
 • Tandvervanging met niet plastische materialen (kroon- en brugwerk)  en implantaten.
 • Gedeeltelijke prothese
 • Uitwendig bleken 

Wel of geen tandartsverzekering?

De laatste tijd is er veel discussie over het nut van een tandartsverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar is er in principe geen tandartsverzekering nodig omdat de meeste tandartskosten door de basisverzekering worden vergoed. Dit geldt echter niet een beugel / orthodontie, kroon- en brugwerk en implantaten. Hiervoor is wel een aanvullende verzekering nodig.

In het geval van orthodontie kan het daarom zeker nuttig zijn om een aanvullende verzekering af te sluiten. Dit omdat veel orthodontische behandelingen plaatsvinden op kinderleeftijd. Het is verstandig hier tijdig bij stil te staan omdat er soms een wachttijd kan gelden. Voor meer informatie over kosten en vergoedingen van orthodontische behandelingen / beugels, zie Kosten en vergoedingen orthodontie / beugels.

Een kind zal in de meeste gevallen gratis worden meeverzekerd op de aanvullende verzekering die de ouder afsluit. Let er wel op dat als twee ouders verschillende aanvullende verzekeringen hebben, meestal de laagste dekking voor het kind zal gelden.

Verschillen tussen aanvullende verzekeringen

Voor behandelingen die niet onder de basisverzekering vallen is het raadzaam om de verschillende zorgverzekeraars goed te vergelijken. Zo kunnen de hoogte van de premie, de voorwaarden en de vergoedingen voor bijvoorbeeld orthodontie sterk verschillen.

Tip

Op Internet bestaan vergelijkingssites waarmee verschillende zorgverzekeringen vergeleken kunnen worden. Zie Links - vergelijkingssites voor een overzicht van vergelijkingssites.

Veranderingen tandartstarieven in 2014

In 2012 waren de tandartstarieven bij wijze van experiment vrijgegeven. Dit experiment is echter vroegtijdig stopgezet en vanaf 2013 gelden weer vaste tarieven. Deze worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld.

De NZa heeft aangekondigd dat er per 1 januari 2014 nog niet direct een aanpassing van de tarieven mondzorg zal plaatsvinden. Deze zullen daarom nog even gelijk zullen blijven aan de tarieven van 2013. Dit komt omdat de NZa nog bezig is met een kostenonderzoek in de tandheelkunde. Er wordt verwacht dat de nieuwe tarieven in de loop van 2014 door de NZa bekend worden gemaakt.

Bijbetalen tandartsbehandelingen voor kinderen

Tijdens het experiment met het vrijgeven van de tandartstarieven in 2012 kwam het in de praktijk voor dat er bij een aantal zorgverzekeraars voor sommige tandartsbehandelingen bij kinderen bijbetaald moest worden. Nu de tandartstarieven weer vastgesteld worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal dit niet meer het geval zijn.

Gerelateerde pagina's

- Advertentie -
- Advertentie -