Duimenzuigen / fopspenen

Het ene kind heeft meer behoefte om te duimen of op een speen te zuigen dan het andere. Sommige baby's duimen al tijdens de zwangerschap in de buik van de moeder. De sterke zuigbehoefte bij baby's blijft tot ongeveer 6 maanden bestaan. Na 6 maanden wordt de zuigbehoefte minder.

Bij sommige kinderen zal het duimen of zuigen op een speen echter een gewoonte worden die blijft bestaan. Duimen geeft een gevoel van troost, geborgenheid en vertrouwdheid bij kinderen.

Duim of speen?

Op een speen zuigen verdient de voorkeur boven duimen omdat dit makkelijker af te leren is. Een duim is immers altijd bij de hand terwijl een speen kan worden weggenomen.

Gevolgen van duimzuigen of zuigen op een speen

Zowel duimen als het zuigen op een speen kan op de lange duur onder andere scheefstand van het gebit en problemen met praten veroorzaken. Daarnaast kan een kind dat duimt gaan mondademen. De gewoonte om langdurig door de mond te ademen kan weer een aantal andere gevolgen hebben. Dit zijn onder andere een droge mond, vaker verkouden zijn, een verhoogde kans op oor- en keelontsteking, een grotere kans op gaatjes en een afwijkende mond en kaakstand.

Vanaf de leeftijd van 6 jaar kan duimen niet alleen invloed hebben op het scheef gaan staan van het blijvend gebit, maar tevens op de ontwikkeling van het gehemelte.

Afleren van duimzuigen of zuigen op een speen

Het is daarom verstandig het duimen of zuigen op een speen af te leren. Het liefst zo vroeg mogelijk (al vanaf de leeftijd van 6 maanden).

Belangrijk

Het is belangrijk dat een kind in ieder geval rond 4 à 5 jaar met duimen gestopt is in verband met het doorkomen van het blijvend gebit.

Sommige kinderen stoppen plotseling vanzelf met duimen. Is dit niet het geval dan zijn er een aantal zaken die kunnen helpen bij het afleren van duimen. Verwissel bij jonge kinderen de duim zo snel mogelijk voor een speen. Haal bij een in slaap gevallen kind de duim of speen uit de mond. Let er wel op dat als de speen wordt weggenomen, het kind niet de duim neemt.

Tips

Het is het beste om in een rustige periode te beginnen met het afleren van duimen omdat duimen een gevoel van geborgenheid en troost geeft. Probeer bij peuters en wat oudere kinderen uit te leggen waarom duimen niet goed is en speel in op "het groot willen zijn". Als een kind overdag wil gaan duimen, zorg dan voor afleiding door bijvoorbeeld een spelletje te gaan spellen. Even aandacht geven helpt vaak goed. Er kan ook een schema gemaakt worden en opgeschreven worden als het kind niet duimt. Geef na een aantal keer eventueel een beloning.

Tip

Als het duimen afleren niet direct lukt, probeer het dan later nog een keer. Wordt in ieder geval niet boos. Geef complimentjes als het wel lukt!