Oorzaken

Er zijn een aantal oorzaken die de verslechtering van de gebitstoestand van kinderen van de laatste tijd zouden kunnen verklaren. Vooral een combinatie van deze oorzaken lijkt voor een toename van aangetaste kindergebitten verantwoordelijk te zijn.

Een veranderd voedingspatroon

We consumeren steeds meer tussendoortjes en onze voeding bevat steeds meer suikers en zuren. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen en jongeren.

Aan veel voedingsmiddelen, ook aan producten speciaal voor kinderen, wordt tegenwoordig (veel) suiker toegevoegd. Dit geeft een groter risico op cariës. Daarnaast zitten er in veel voedingsmiddelen (verborgen) zuren. Deze zuren zorgen voor een toename van tanderosie. De combinatie van suikers en zuren is extra slecht voor het gebit.

Minder goed poetsen

Er zijn nog steeds veel kinderen die te onregelmatig, te kort of te slecht poetsen. Goed leren tandenpoetsen hoort al te beginnen bij het doorkomen van het eerste tandje. De periode van het melkgebit en het doorkomen van het blijvend gebit is een belangrijke tijd voor het aanleren van goed en regelmatig tandenpoetsen.

Het bestaan van veel gezinnen is echter steeds drukker geworden. In de hectiek van de ochtend of na een drukke dag schiet goed tandenpoetsen er wel eens bij in. Dat wordt al snel een gewoonte. Daarnaast laten ouders het poetsen wel eens te snel aan het kind zelf over, terwijl het napoetsen tot de leeftijd van 10 jaar erg belangrijk is. Jongere kinderen hebben nog niet de motoriek om goed zelf te poetsen.

Verminderde werking van fluoride door slecht poetsen

In 1998 is gestopt met het standaard adviseren van fluoride in de vorm van tabletjes en druppels. Het nieuwe fluoride-advies is om te poetsen met een fluoridetandpasta. Hiervoor is het fluoridegehalte in peutertandpasta's iets verhoogd. In principe biedt het poetsen met fluoridetandpasta in de meeste gevallen voldoende bescherming voor het gebit. Maar dan moet er natuurlijk wel regelmatig gepoetst worden, omdat anders het effect verloren gaat.

Niet, laat of onregelmatig tandartsbezoek

Nog altijd is het niet voor ieder kind vanzelfsprekend om regelmatig en tijdig de tandarts te bezoeken. Ouders zijn zich niet altijd bewust dat het belangrijk is om al vroeg (vanaf 2-jarige leeftijd) te beginnen met het tandartsbezoek. Ook kan het zijn dat ouders zelf niet regelmatig de tandarts bezoeken. Bijvoorbeeld uit angst of door een financiële drempel. Het ligt dan soms minder voor de hand om het kind wel regelmatig de tandarts te laten bezoeken. Dit ondanks het feit dat de meeste tandartskosten voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar vanuit de basisverzekering vergoed worden. Zie voor meer informatie tandartskosten.

Onderschatting van het belang van goede gebitsverzorging

De noodzaak van goede verzorging van het kindergebit wordt nog wel eens onderschat. Ouders van nu komen uit een generatie waarvoor de condities voor een gezond kindergebit gunstig waren. Hierdoor hebben zij vaak zelf een goed gebit en zien het als vanzelfsprekend dat ook het gebit van hun kinderen gezond blijft. Voor de huidige generatie kinderen zijn de condities echter minder gunstig.

Ouders denken soms "het is maar een melkgebit" of "later bij het blijvend gebit komt het vanzelf goed". Maar dit gaat niet op. Een gezond gebit krijg je niet zomaar, daar moet je wel iets voor doen!