Gevolgen

De gevolgen van een slecht (melk)gebit bij een kind zijn vaak groter dan ouders denken. Deze gevolgen hoeven zich niet alleen tot de kindertijd te beperken, maar kunnen ook op latere leeftijd voor problemen zorgen.

Pijn en ontstekingen

Tandbederf of ontstekingen in het melkgebit kunnen een kind veel pijn geven. Al hoeft een gaatje in het melkgebit niet in alle gevallen pijn te doen.

Een jong kind zal niet altijd kunnen aangeven dat het last heeft van het gebit. Zo kan een kind met kiespijn huilerig zijn, slecht slapen, niet willen eten of niet willen tandenpoetsen. Voor ouders is het niet altijd duidelijk dat de oorzaak hiervan ook in het gebit kan liggen. Daarnaast zijn ontstekingen in het (melk)gebit slecht voor het immuunsysteem en de algemene gezondheidstoestand van het kind.

Problemen met praten, eten en poetsen

Door een slecht (melk)gebit kan een kind problemen krijgen met (leren) praten, eten en tandenpoetsen. Juist in een periode dat al deze zaken heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind.

Esthetische problemen

Een aangetast (melk)gebit is niet mooi om te zien. Het is beter een kind met een mooi gebit te zien lachen dan met aangetaste tanden! Verder kan het een slechte adem geven. Kinderen kunnen zich hiervoor schamen of ermee gepest worden.

Scheefstand van het blijvend gebit

Indien aangetaste melktanden of melkkiezen moeten worden verwijderd kan dit later problemen geven bij het blijvend gebit. De blijvende tanden en kiezen kunnen scheef komen te staan of te weinig ruimte hebben. Bovendien is een kind waarbij de melktanden of melkkiezen vroegtijdig verloren zijn gegaan vaak een lange tijd tandeloos tot de doorbraak van het blijvend gebit.

Slechtere (eerste) ervaring met de tandarts

Het is voor een kind een minder prettige ervaring om direct bij het eerste tandartsbezoek een ingrijpende behandeling te ondergaan. Als ouders pas met een kind de tandarts gaan bezoeken als er al sprake is van (ernstig) tandbederf, krijgt het kind niet meer de kans om eerst rustig aan de tandarts te wennen. Hierdoor kan het kind later meer tegenzin krijgen om de tandarts te bezoeken.

Slechtere basis voor een gezond gebit op latere leeftijd

Een gezond kindergebit is een belangrijke basis voor een gezond gebit op latere leeftijd. Een kind met een slecht gebit zal ook later als volwassene grotere kans hebben op gebitsproblemen. Er kunnen dan ook meer en uitgebreidere tandartsbehandelingen noodzakelijk zijn die niet altijd meer door de verzekering worden vergoed. Voor kinderen tot 18 jaar worden de meeste tandartskosten nog vergoed uit de basisverzekering, maar hierna is dit niet meer het geval.

Belangrijk

Een kind dat vanaf het begin goed leert zorgen voor het melkgebit, zal dit later vaker blijven doen voor het blijvende gebit. Het is erg belangrijk dat ouders hierin een positieve houding aannemen en zo een goed voorbeeld geven. Kinderen zullen dit overnemen.