Behandeling

Bij problemen met het kindergebit, en in het bijzonder het melkgebit, is het altijd belangrijk om deze zo snel mogelijk te laten behandelen. Het is nooit te laat om een tandarts te bezoeken, maar het is beter en minder belastend voor een kind om er zo vroeg mogelijk bij te zijn.

De eerste belangrijke stap is een tandarts te zoeken waarbij het kind en u zich prettig voelen en die begrip voor de situatie heeft. Een tandarts die vóór en tijdens de behandeling goede uitleg geeft.

Als er bij de behandeling een tand of kies gevuld of getrokken moet worden kan de tandarts deze verdoven. De plaats van de prik voor de verdoving kan van tevoren minder gevoelig worden gemaakt met een zalfje zodat het kind weinig van de prik merkt.

Bij ernstige aantasting van het gebit kan de tandarts ook besluiten om het kind door te verwijzen naar een speciale kindertandarts of één van de Centra Bijzondere Tandheelkunde (CBT). Hier zijn meer behandelmogelijkheden en is men beter ingespeeld op deze specifieke situatie. Ook is hier vaak meer tijd beschikbaar voor de behandeling. Zo is het bij erg jonge kinderen, extreem angstige kinderen of bij ernstig tandbederf mogelijk een kind onder narcose te behandelen.

Als het kind angstig is of voor de eerste keer direct met ernstige gebitsproblemen naar de tandarts moet, probeer dit dan goed voor te bereiden. Doe in ieder geval geen valse beloftes dat het geen pijn doet en vertoon zelf geen krampachtig angstige houding. Voor meerdere tips zie tandartsbezoek.