Na de behandeling

Tanden en kiezen hebben na de behandeling met een beugel altijd een tijdje nodig om in de nieuwe stand stabiel vast te blijven staan. Dit wordt de retentiefase genoemd.

Een retentiebeugel

Om de nieuwe situatie goed te behouden is er daarom vaak een retentiebeugel nodig. Een retentiebeugel kan bijvoorbeeld een losse plaatbeugel zijn of een doorzichtig hoesje dat over de tanden en kiezen wordt geschoven. Maar het kan ook een spalkje zijn dat tegen de tanden wordt vastgeplakt. Soms is een combinatie hiervan nodig.

Een spalkje is een ijzeren draadje dat onzichtbaar achter de voortanden wordt geplakt en lange tijd blijft zitten. Het betreft hier meestal de voortanden aan de onderkant, maar het kan ook bij de voortanden aan de bovenkant noodzakelijk zijn. Na het plaatsen hiervan is een goede mondhygiëne op de plaats van dit spalkje extra belangrijk. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld tandenstokers gebruikt worden. Ook is het aan te raden om regelmatig te controleren of het spalkje nog goed vast zit.