Beugel / orthodontie - Kosten en vergoedingen 

De kosten van een beugel / orthodontie kunnen aardig oplopen. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn of deze kosten door de verzekering worden vergoed. Dit is soms niet eenvoudig door de verschillen in de (aanvullende) verzekeringen van de verschillende zorgverzekeraars, maar het kan wel de moeite lonen. 

Daarbij komt dat de verzekeraars per jaar de vergoedingen ook kunnen aanpassen. Het is daarom ook goed om bij lopende verzekeringen op wijzingen in de vergoedingen te letten.

Wat zijn de kosten van een beugel?

Het is onmogelijk om deze vraag exact te beantwoorden. Dit komt omdat deze kosten afhankelijk zijn van het soort beugel en de duur van de behandeling. Een globale indicatie voor een gemiddelde totale orthodontische behandeling is ongeveer tussen de € 2.000 en € 3.000. Maar bij eenvoudige behandelingen kunnen de kosten ook lager uitvallen.

Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is een overzicht te vinden van de tarieven orthodontie 2016 (zie Links -Tarieven). In dit overizcht staan de tarieven voor de losse verrichtingen. De totale kosten van een beugel zijn afhankelijk van welke verrichtingen er voor een behandeling nodig zijn.

De orthodontist kan na het eerste consult of na het opstellen van het behandelplan meer duidelijkheid geven over de kosten van een beugel. 

Vergoeding beugel / orthodontie door de verzekering

Orthodontische behandelingen worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Dit geldt óók voor kinderen tot 18 jaar! Er bestaat echter wel een uitzondering voor de behandeling van zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornissen van het tand-kaak-mondstelsel.

Om voor vergoeding van orthodontische behandelingen in aanmerking te komen is een aanvullende verzekering nodig. Aanvullende verzekeringen kunnen onderling aardig verschillen in de hoogte van de premie, voorwaarden en kosten die worden vergoed. Het is daarom aan te raden om de diverse aanvullende verzekeringen van de verschillende zorgverzekeraars goed te vergelijken.

Om te helpen de juiste aanvullende verzekering te kiezen kan ook gebruik gemaakt worden van de vele vergelijkingssites op Internet. Op deze vergelijkingssites zijn overzichten te vinden waarin alle vergoedingen voor orthodontie van de verschillende verzekeraars naast elkaar staan. Een overzicht van vergelijkingssites kunt u vinden onder Links - Vergelijkingssites zorgverzekeringen.

Waar moet ik op letten bij het kiezen van een aanvullende verzekering?

Er zijn een aantal dingen om op te letten bij het kiezen van een aanvullende verzekering voor orthodontie. Bij aanvullende verzekeringen kunnen zorgverzekeraars zelf bepalen wie zij accepteren en onder welke voorwaarden. Daarom kan het zijn dat een zorgverzekeraar nog andere voorwaarden of acceptatiecriteria hanteert.

Onder welke aanvullende verzekering valt orthodontie?

Belangrijk!

De kosten voor een beugel / orthodontie zullen meestal onder een aanvullende tandartsverzekering vallen, maar het kan ook voorkomen dat deze onder een ander aanvullend (gezins)pakket vallen.

Het komt daarnaast ook voor dat bij dezelfde verzekeraar orthodontie tot 18 jaar wel onder een aanvullende tandartsverzekering valt en orthodontie tot 18 jaar onder een ander aanvullend pakket. Ook het omgekeerde kan voorkomen.

Een kind kan in de meeste gevallen gratis worden meeverzekerd op de aanvullende verzekering die de ouder afsluit. Let er wel op dat als twee ouders verschillende aanvullende verzekeringen hebben, meestal de laagste dekking voor het kind zal gelden.

Wachttijd

Sommige verzekeringen hanteren een wachttijd voordat men aanspraak kan maken op vergoeding van een beugel / orthodontie. Het is raadzaam om hier tijdig rekening mee te houden.

Leeftijd

Bij sommige aanvullende verzekeringen worden de kosten van een beugel / orthodontie tot een bepaalde leeftijd vergoed (dit is meestal 18 of 22 jaar). Andere verzekeringen vergoeden ook orthodontie voor volwassenen.

Vergoedingspercentage

Het percentage van de kosten dat door aanvullende verzekeringen wordt vergoed ligt ongeveer tussen 75% en 100%.

Maximumbedrag

Er zijn aanvullende verzekeringen die voor de hele verzekeringsduur eenmalig een maximumbedrag vergoeden (veelal tussen de € 500 en € 2.500). Andere verzekeringen hanteren een maximumbedrag per verzekeringsjaar (veelal tussen de € 250 en € 1.000).

Een gemiddelde orthodontische behandeling duurt ongeveer 2 tot 3 jaar. De kosten van de behandeling zullen niet altijd gelijk over deze periode verdeeld zijn. Dit betekent dat de kosten in een (verzekerings)jaar veel hoger of lager kunnen uitvallen dan in een ander (verzekerings)jaar.

Bij verzekeringen met een maximumbedrag per (verzekerings)jaar kan het voorkomen dat het ene jaar de kosten ver onder de maximale jaarlijkse vergoeding blijven en in een ander jaar juist de jaarlijkse maximale vergoeding overschrijden.

Tarieven / vergoedingen orthodontie in 2016

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de tarieven voor orthodontie. In de periode 2011 t/m 2013 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een forse verlaging van de orthodontietarieven (totaal 32%) doorgevoerd. Daarnaast is er in 2013 een einde gekomen aan een experiment met vrije tarieven. Vanaf 2013 worden de tarieven weer vastgesteld door Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In 2015 zijn de orthodontietarieven licht gedaald.

Per 1 januari 2016 worden de tarieven orthodontie wederom aangepast. Hierbij zijn de regels aangescherpt voor kosten die orthodontisten kunnen declareren. Dit om te voorkomen dat consumenten in sommige gevallen te veel in rekening wordt gebracht en om meer duidelijkheid te geven. De volgende twee zaken zijn veranderd:

  • Het verschil in kosten tussen het plaatsen van een beugel in 1 of 2 zittingen wordt kleiner. 
  • De regels voor het in rekening brengen van materiaal- en techniekkosten bij een vaste beugel (slotjesbeugel) veranderen.

Meer informatie hierover is te vinden in een publicatie van de NZa.

Gerelateerde pagina's

- Advertentie -
- Advertentie -