De behandeling

De behandeling met een beugel kan zowel door de tandarts als de orthodontist worden uitgevoerd. Een orthodontist is een tandheelkundig specialist op het gebied van beugels.

Een tandarts kan de behandeling ook zelf uitvoeren, maar niet iedere tandarts verricht orthodontische behandelingen. Een orthodontist doet vaak de meer gecompliceerde behandelingen.

Hoe lang duurt de behandeling?

De gemiddelde behandelduur voor een beugel is 2 à 3 jaar. Maar het kan ook langer of korter duren. Zo kan het zijn dat de eerst de kaak rechtgezet moet worden door een losse beugel (een activator) terwijl daarna nog een vaste beugel nodig is om de tanden en kiezen recht te zetten. Als er daarentegen slechts een paar tanden rechtgezet moeten worden kan de behandelduur slechts enkele maanden zijn. Het kan echter wel zo zijn dat een op het eerste oog simpel probleem van "slechts" een paar scheve tanden in de praktijk een stuk gecompliceerder is. Uiteindelijk moeten wel alle tanden en kiezen goed op elkaar passen zodat het gebit goed kan functioneren.

De exacte behandelduur is van te voren niet altijd precies aan te geven. Dit kan bijvoorbeeld afhangen van hoe makkelijk of moeilijk de behandeling daadwerkelijk verloopt. Maar ook de medewerking van de beugeldrager kan de behandelduur beïnvloeden. Als de beugel niet goed wordt gedragen of afspraken niet worden nagekomen zal de behandeling langer duren.

Het behandelplan

Tijdens één van de eerste afspraken worden er meestal gebitsafdrukken (het "happen") gemaakt. Van deze gebitsafdrukken wordt vervolgens een gipsmodel vervaardigd. Daarnaast worden er vaak röntgenfoto's en/of een röntgen-overzichtsfoto (Orthopantogram of kortweg OPT genoemd) gemaakt. Ook worden er dikwijls gewone foto's van het gebit en het gezicht gemaakt. Deze gegevens zijn nodig om een behandelplan op te stellen. Ze dienen ook om de gebitssituatie voor de behandeling vast te leggen. In het behandelplan worden onder andere opgenomen: de vermoedelijke behandelduur, de noodzaak, de verwachte resultaten, soorten beugels en de kosten van de behandeling. Bij een volgende afspraak wordt het behandelplan met het kind en de ouder(s) besproken. Hierbij wordt ook naar de motivatie van het kind gekeken.

Tijdens de behandeling

Met name aan het begin en aan het eind van de behandeling met een beugel zullen de bezoeken aan de orthodontist of tandarts wat langer duren. Dit zal het geval zijn bij de afspraken waarbij de gebitssituatie in kaart wordt gebracht, het behandelplan wordt besproken en de beugel wordt geplaatst of verwijderd. De afspraken voor het bijstellen en de controles tussendoor zullen over het algemeen korter duren.

Een pas geplaatste beugel kan in het begin voor gevoelige tanden en kiezen zorgen. Dit gaat meestal na een paar dagen vanzelf over.

Tip

Een net geplaatste of bijgestelde beugel kan irritatie aan de wangen, het tandvlees of de lippen geven. Dit kan eventueel verholpen worden door tijdelijk een stukje witte was (bij de orthodontist of de tandarts mee te vragen) op de geïrriteerde plaats te plakken.

De irritatie wordt zo verminderd en de genezing bevorderd. Als de irritatie blijft is het goed de orthodontist of tandarts te raadplegen om te kijken of er misschien iets los zit of uitsteekt.

Controleer regelmatig of de beugel nog goed vastzit. Als een slotje (bracket) of draad los zit is het raadzaam om zo spoedig mogelijk een afspraak bij de tandarts of orthodontist te maken om deze weer vast te laten zetten.

Eten met een beugel

Het is, vooral met een vaste beugel, beter om geen harde etenswaren af te bijten. De beugel kan daardoor los gaan zitten. Voorbeelden van harde etenswaren zijn: hard fruit (bijvoorbeeld appels en wortels), stokbrood, hard snoep en nootjes. Als er toch een appel of stokbrood gegeten wordt is het beter deze eerst in stukjes te snijden.

Ook het eten van extreem kleverige etenswaren zoals bijvoorbeeld toffees en kleverige drop worden bij het dragen van een vaste beugel afgeraden. Deze kan hierdoor sneller los gaan zitten. Normale suikervrij kauwgom (niet de kleverige soorten of harde kauwgomballen) geeft minder risico. Hoewel het goed is hier toch voorzichtig mee te zijn.