Wat te doen bij kaaskiezen?

De afgelopen tijd is er in de media aandacht geweest voor het feit dat tandartsen bij kinderen vaker zogenaamde “kaaskiezen” zien. De term kaaskiezen komt van de geel/bruine kleur die deze kiezen meestal hebben en het feit dat ze snel afbrokkelen zoals (oude) kaas.

Wat zijn kaaskiezen?

Dit zijn kiezen met een glazuurafwijking waarvan de glazuurlaag en het onderliggende dentine niet goed gevormd zijn.

Hoe herken je kaaskiezen?

Kaaskiezen zijn vaak geel/bruin van kleur. Er kan ook een deel van een kies zijn aangetast. Ze zijn extra kwetsbaar voor tandbederf, kunnen afbrokkelen, zijn meestal extra gevoelig en gaan vaak minder lang mee. Zoetigheid kan ook pijn veroorzaken bij kaaskiezen, zodat kinderen dit soms vermijden.

Kaaskiezen kunnen zowel bij het melkgebit als het blijvend gebit voorkomen. Het wordt iets vaker gezien bij het blijvend gebit. Meestal zijn alleen de eerste blijvende kiezen aangetast en heel incidenteel kunnen ook tanden aangetast zijn.

Wat is de oorzaak van kaaskiezen?

De oorzaak van kaaskiezen is nog niet helemaal duidelijk. Aangenomen wordt dat bijzonderheden tijdens de tweede helft van de zwangerschap van de moeder en ziekten in de eerste levensjaren van een kind een rol kunnen spelen. Dat is de periode dat repectievelijk het glazuur van het melk- en het blijvend gebit gevormd wordt.

Kun je kaaskiezen voorkomen?

Helaas kun je weinig doen om kaaskiezen te voorkomen. Het is een kwestie van glazuur en dentine dat niet goed wordt aangelegd op het moment dat tanden en kiezen nog niet zijn doorgebroken, iets waar je geen invloed op hebt.

Wat kun je wel doen bij kaaskiezen?

Als echter na het doorkomen blijkt dat een kind kaaskiezen heeft zijn er echter wel een aantal dingen die je kunt doen:

  • De tandarts bezoeken. Deze kan vaststellen of het de glazuurafwijking kaaskiezen betreft. Soms is dit overduidelijk maar soms ook minder goed te zien. Kaaskiezen kunnen in verschillende gradaties voorkomen. Van heel mild tot heel ernstig. De tandarts kan bekijken welke behandeling nodig is en adviezen geven.
  • Door zelf deze kaaskiezen (en natuurlijk het hele gebit) extra goed te verzorgen kan erger voorkomen worden. Poets daarom extra goed en eventueel een keer extra op de dag. Fluoride in de tandpasta zal het glazuur extra beschermen. Ook kan ter aanvulling een fluoridespoelmiddel gebruikt worden. Overleg hierover eventueel met de tandarts of mondhygiënist.
  • Let bij kaaskiezen extra op voedingsgewoontes en voorkom ook extra schade door tanderosie. Let op bij het bijten op harde voedingsmiddelen zoals bijvoorbeeld zuurtjes.
  • Eventuele gevoeligheid kan soms worden voorkomen door een tandpasta te gebruiken voor gevoelige tanden. Er zijn ook mondspoelmiddelen speciaal voor gevoelige tanden. Het is wel eens even uittesten welke (het beste) werkt.